Afrunding

Jeg har her i korte træk fortalt lidt træk af Bagsværds Posthistorie, uden at påberåbe mig at have fortalt den fulde historie om emnet.

Som nævnt er siden under stadig op- og udbygning, og der vil jævnligt ske opdateringer i det omfang tid og materiale muliggør det.

Hvis du har supplerende oplysninger, og eller billedmateriale, som må benyttes her på siden, er du velkommen til at kontakte mig via e-mail (venstre kolonne), og hvis du selv gerne vil benytte oplysninger eller mine egne fotos fra denne side, er du velkommen til det. mod angivelse af kilde.

Marianne Gottlieb, Bagsværd 5. juni 2010.