Bagsværds Posthistorie - en lille beskrivelse
   
Af: Marianne Gottlieb, 2880 Bagsværd  
   
Denne lille webside, giver sig ikke ud for at fortælle den samlede posthistorie for Bagsværd Postdistrikt. Den er blot et forsøg på at give en beskrivelse af nogen af de vigtigste enmer inden for den postmæssige side af Bagsværds Historie, fra den første regelmæssige omdeling af post efter frimærkets indførelse i 1851, og frem til i dag. Bemærk venligst at siden er stadig under udarbejdelse, og derfor er der sider der ikke er færdige på nuværende tidspunkt.
På denne side vil jeg komme lidt ind på selve historien, posthusenes beliggenhed, de pågældende ledere, underliggende ekspeditioner, eksempler på stempler, et par små beretninger fra postdistriktets hverdag i 1906 og 1972, og endelig en kort afrunding om den nuværende situation i Bagsværd postdistrikt.  

Jeg er ikke uddannet historiker, endsige posthistoriker, men har min basis i en interesse for filateli og posthistorie, siden min barndom. Den derigennen erhvervede viden er på bedste vis suppleret af dygtige posthistorikere i min vennekreds, som Finn Malm, Toke Nørby og Bo Pallesen, fra Dansk Filatelist Forbund, med stor tak skyldig til de tre herrer, uden hvis hjælp og viden denne side ikke havde været mulig.

Marianne Gottlieb, Bagsværd 25. januar 2010

OBS:
Ønsker du at bruge af billeder eller tekst til egen hjemmeside, er du velkommen til dette, med angivelse af kilden.

(Foto: Post DK)