Det historiske forløb:  
   

 

Bagsværd var indtil 1859 underlagt Lyngby´s postkontor. d.1.8.1859 blev der oprettet en dagvognsrute der kørte mellem Købmagergades postkontor og Farum. Derfor fik vi Bagsværd kro som vores brevsamlingssted, som blev bevaret til 30.6.1871 da blev det igen Lyngby, der tog over.
Kilde: Posthistoriker Finn Malm

Th.: Et par klip fra Circulaire nr. 13 af 1859, som kan kaldes Bagsværds Dåbsattest.
Leveret af: Posthistoriker Toke Nørby

Teksten lyder:
"Fra 1ste August d. Å. at regne er der blevet oprettet to, det Kongelige Overpostmesterembede her i Staden (MG's anm.: Kjøbenhavn) underlagte Brevsamlingssteder, nemlig et i Bagsværd, og et i Farum, hvilke begge udvexle Tasker med fornævnte Overpostmesterembede"

 

Det første selvstændige posthus i Bagsværd blev åbnet i 1906 på den første Bagsværd Station, som også blev indviet det år, på privatbanen Kjøbenhavn Slangerup Banen - "KSB" (Fra 1954: Hareskovbanen; København L - Farum).Her delte man lokaler og personale med KSB i hele privatbanens levetid.

Th. et postkort fra ca. 1906, som viser Bagsværd station og posthus med tog mod København.

 

Dansk Jernbaneklubs kasserer Svend Korsgaard, som også bor i Bagsværd, har henledt min opmærksomhed på at: "Stationsbygningen fra 1906, er den eneste bevarede, af de oprindelige stationsbygninger; på den del af strækningen, der trafikeres med tog idag. Selv det gamle pakhus er bevaret", oplyser Korsgaard.

I dag kører de moderne S-tog nogenlunde der, hvor de to spor gik i 1906.

Da DSB overtog banen i 1948, blev posthuset flyttet over i en tidligere såkaldt "tyskerbarak" til højre for stationen i 1949. Den kan netop skimtes mellem træerne til højre for stationen på postkortet th.

 

I 1958 flyttede Bagsværd Posthus ind i sine egne lokaler i et nybyggeri på Bagsværd Torv.

Der har de holdt til indtil 2007, hvor ekspeditionslokalet blev lukket. Selve omdelingen foregår dog stadig fra 1. sal i bygningen på Bagsværd Torv.

 

Kundeekspeditionen blev flyttet over i en postbutik "2882 Bagsværd" i Super Best i Bagsværd Centeret, fra 2007.