Et postkorts vej en junidag i 1906:


Jeg har ikke scannet så meget af mit materiale endnu - så i første omgang bliver det et lille postkort, som jeg sidste år fik anskaffet på auktion. Det viser fra h. mod v. Bagsværds stjernestempel (Type STJ II) fra 1906, plus et bureaustempel (Type BRO I) fra KSB: Kjøbenhavn-Slangerup-Banen d. 7. juni 1906 på tog 50, og endelig et udbringningsstempel (Type BRO I)
fra København N, d. 8. juni 1906 - 1. OMB(æring). Derved bliver kortets rute dokumenteret så fint, at jeg har kunnet skrive denne lille beretning, som delvis er fri fantasi, men kan give et godt billede af datidens forhold, og noget af stemningen

.
bagsværd stj-stempel 1906

Familiens ældre faster, har lidt bøvl med helbreddet, og er derfor indlagt på Hareskov Kuranstalt i Bagsværd. For at give lidt livstegn, finder hun et gammelt påskekort (der er et typisk påskemotiv bagpå kortet, med kyllinger og æg etc.) på en smuk junidag, det var alle junidage jo dengang :-) - som hun skriver en lille hilsen på: "Det går langsomt men sikkert (fremad?)", til sin niece Margrethe på Nørrebro.

Fasteren har så måske selv haft et af de smukke grønne 5 øres frimærker, som på det tidspunkt var portoen for et postkort til hele landet. Et frimærke som udkom et halvt år tidligere med Majestæten selv, Kong Christian IX. Det var forøvrigt den første danske konge der "kom på frimærker", første gang i 1904, selv om vi her i landet har haft frimærker siden 1851. Det var også et af de sidste mærker der udkom med Chr. IX, som netop døde i 1906.

Bagsværd gamle station
Med dette frimærke på brevet, har hun måske selv kunnet gå op til den nybyggede station i Bagsværd (Tv.), der var blevet indviet samme år, som en del af "Slangerupbanen" - fra København L. til Slangerup - også kaldet KSB. Hun har så kunne lægge brevet i den postkasse, som sad udenpå stationsbygningen. Hvis det da ikke et Kuranstaltens bud der har bragt patienternes breve til Stationen.

Hun kan også - eller buddet fra Hareskovbo - have afleveret brevet til Stationsforstander Paludan-Nielsen selv - måske fordi der skulle købes er frimærke til kortet - som på den tid også var Bagsværds Postmester, i det lille posthus, der var indrettet på stationen i forbindelse med dens åbning. Den dygtige og samvittighedsfulde tjenestemand, har så modtaget en fem-øre som betaling for frimærket - en smuk brun kobber-femøre som på den tid var forsynet medbåde en delfin og et kornaks som udsmykning.

Stationsforstanderpostmesteren har i løbet af sin vagt på denne 7. juni i Det Herren År 1906, forsynet brevet med Bagsværds stempel på frimærket. Et såkaldt stjernestempel, som kun blev benyttet i et halvt års tid, til man fik et mere moderne "brostempel" med dato. Da Tog 50, den dag ankom fra Slangerup i retning mod København, er dagens post fra Bagsværd blevet afleveret til Postetatens personale ombord på toget. Muligvis i en solid lædertaske eller mappe, da der formodentlig ikke har været post nok fra Bagsværd til at fylde en postsæk.

Mens toget dampede de sidste 10,4 km ind til Nørrebro, har en af postvæsenets tjenestemænd siddet og haft travlt i togets postkupe. Kupeen delte vogn med to III- kl. personkupeer, og man har derfor bygget postkupeen en del smallere end de to andre kupeer, så der har været plads til en svalegang langs med postkupeen. På den måde har man undgået at togpersonalet har været nødt til at bevæge sig gennem Postvæsenets fri- og enemærker, og derved forstyrre posttjenestemanden i sit travle arbejde.

Den flittige mand (dengang var der ikke mange kvinder på de job), har så haft travlt med først at stemple breve og kort med Slangerupbanens eget stempel. Han har formentlig kun haft ét stempel til rådighed, som så er benyttet i begge køretninger, selv om der står "Kjøbenhavn-Slangerup" i stemplet - og ikke omvendt. Efter afstempling er brevene fra alle banens stationer,også dem på resten af turen, blevet sorteret omhyggeligt i en postsæk for hvert af de posthuse som skulle forsynes med post fra banen. Det har bl.a. været Nørrebro Postkontor - "Kjøbenhavn N" og måske andre af de store posthuse i Kjøbenhavn, som så har sørget for videre sortering og forsendelse.


Da toget ankom til den splinternye (vi er stadig i 1906) station Kjøbenhavn L - L for "Lygten", på hjørnet
af Nørrebrogade og den gade som hedder Lygten
(Navnet stammer fra "Lygtekroen" som oprindeligt lå på stedet, ved den yderste af Nørrebrogades gadelygter, deraf navnet), bliver sækkene fra postkupeen fragtet videre. Den med vores lille postkort i, bliver fragtet til Nørrebro Postkontor, måske i en af postvæsenets egne hestevogne, da det først var fra omkring 1907 - 08 at postvæsenet begyndte at anskaffe små franske varebiler.

(Postkort: Det Kgl. Bibliotek)


På Nørrebros Postkontor, bliver der sorteret post i de tidlige morgentimer, og der bliver igen stemplet på vores lille postkort. Nu med postkontorets stempel, som viser at kortet bliver bragt ud på dagens første ombæring (der var temmeligt mange ombæringer i dagens løb for 100 år siden, hvor telefoner ikke var så udbredte) hvor postbuddet en tidlig morgen kan aflevere kortet til Frøken Margrethe Strange i Blaagaardsgade 3.

Her har det forhåbentlig vakt glæde i huset, at høre fra den skrantende faster på Hareskov Kuranstalt.

1906 var som nævnt det år som banen gennem Bagsværd og Farum til Slangerup åbnede. Den blev senere afkortet til Farum i 1954, og havde i næsten alle årene frem til banen fik S-tog i 1976, udgangspunkt på København L(ygten). Stationen på Nørrebro på hjørnet af Nørrebrogade og Lygten. Et gadenavn som både KPK's medlemmer, og kunderne hos Th. Højlands auktionsfirma (kortet ovenfor stammer fra dette firma, så der er et par sjove sammentræf) er godt bekendte med.

(Postkort: Alex Vincents Kunstforlag)