Kønsidentitet
- hvad er det?

Jeg er fuldtidstransvestit - men hvad er egentlig det?

Transvestitter er en af de grupper af personer, som har den fælles betegnelse "transpersoner" selv om de kun overfladisk har noget til fælles, idet omgivelserne blot oplever en person der er klædt som det modsatte køn.

I virkeligheden er der stor forskel på transvestitter og transseksuelle (se nedenfor), og for transseksuelles vedkommende er den mest fremherskende teori, at man er transseksuel på grund af en ændring af de kønsdimorfe celler i hjernen, som betyder at de små celler der fastlægger vores kønsidentitet er skabt modsat. Modsat, på den måde at hos mænd har de ét bestemt udseende, mens de hos kvinder har et andet udseende. Man har så ved obduktioner på (afdøde) transseksuelle konstateret at hos transseksuelle der er født med mandekrop er disse celler skabt som hos kvinder - og derfor opfatter den pågældende person sig som kvinde, trods sin mandlige krop - og hos transseksuelle født i en kvindekrop er det tilsvarende - blot omvendt. Man mener at disse ændringer er sket i fostertilstanden ved hormonpåvirkning fra moderen, muligvis i forbindelse med stress. Undersøgelserne er dog ikke tilstrækkeligt omfattende i antal, til at leve op til kravene om empirisk forskning, eller til at kunne blive optaget de relevante fagblade.

De pågældende kønsdimorfe celler er så små, at de kun kan ses i mikroskop i forbindelse med en obduktion. Det er ikke noget der fremtræder på nutidens scanninger, det være sig MR, CT etc. - da de simpelthen er for små. Derfor kan man heller ikke gå ind med hjernekirurgi og rette på dem, så den pågældende persons kønsidentitet kommer i overensstemmelse med vedkommendes krop. Derfor er der kun én mulighed, og det er at lægge op til accept og tolerance i samfundet, overfor denne gruppe mennesker, som ikke selv vælger at være som vi er, men ene og alene er sådan på grund af denne medfødte, uhelbredelige "bygningsfejl". Samt for de transseksuelle der måtte ønske det, at lette adgangen til kønsskifteoperation, så kroppen i højere grad passer til det køn, som den pågældende opfatter sig selv som.

Jeg er derimod ikke bekendt med om der er tilsvarende ændringer i hjernen hos transvestitter, og det er ikke fordi jeg ikke er interesseret i det, men blot fordi jeg ikke har stødt på forskningsresultater for denne gruppe. Man kunne måske forestille sig at transvestitternes kønsdimorfe celler er skabt som en mellemting mellem mænds og kvinder - men helt ærligt: Jeg ved det ikke! Hvis du kender til forskning på området, er du velkommen til at kontakte mig gennem f.eks. min gæstebog eller på min mail-adresse.

Jeg skal da ikke undlade at nævne, at der er forskere der er uenige i denne teori, og i stedet mener at både transvestitter og transseksuelle har været udsat for nogle ydre påvirkninger i barndommen, som har præget dem, og at det er hormonbehandlinger i voksenlivet der har medført ændringerne i de kønsdimorfe celler. Det er især her man mangler et tilstrækkelligt antal obduktioner af ikke-hormonbehandlede hjerner.


Transpersoner kan være mange ting, og det findes både blandt mænd og kvinder. Da det er lettere for fødte kvinder at gå maskulint klædt, uden at vække opsigt end for fødte mænd at være feminint klædt, er det mest kendt og bemærket blandt fødte mænd. Der findes flere forskellige terminologier, men i den jeg foretrækker, deler man transpersoner op i tre hovedgrupper, selv om der er mellemformer - (se nedenfor) - Indenfor alle formerne findes både heterosexuelle, homosexuelle, bisexuelle og nonsexuelle.


Nogle transpersoner slås med skyldfølelse og manglende selvaccept, hvilket er et stort problem for den pågældende, og her har foreninger som PFT og TID m.fl. en vigtig opgave med at hjælpe medlemmerne til at komme over disse problemer, ved at lære dem at man ikke behøver at skamme sig over at være transperson. Det er ikke noget man gør for at skade andre, men noget man gør fordi det er nødvendigt for den pågældendes eget velbefindende. Det er ikke altid noget man gør i spøg eller leg - det er et helt klart behov, den pågældende har, hvadenten det er medfødt eller stammer fra barndomsmiljøet, og når man ikke selv har valgt at være transperson, er der heller ikke noget at have dårlig samvittighed over.

Det er ikke transpersonen der er noget galt med - men der kunne godt trænge til at blive blødt lidt op i samfundets normer for hvad der er normalt. Som der stod i Inge og Steen Hegelers samlivsbrevkasse i Ekstrabladet en gang: "Lykken er at vide hvad der er normalt - og det normale har vide grænser!"

Transvestitter:  Personer der er klædt i det modsatte køns tøj. Det er personer der enten er fascineret af det modsatte køns påklædning og opnår en mental stimulation ved at klæde sig i dette, og/eller kan have dele af både sit fysiske køns, og det modsatte køns følelser, så de har behov for at leve disse sider ud. Derfor skifter de frem og tilbage mellem de to kønsroller, skiftevis mand og kvinde, ved lejlighedsvist at klæde om til det modsatte køn.

Nogle bruger for eksempel udtrykket at ”lade batterierne op i weekenden” så der igen er kræfter til en krævende arbejdsuge efter at have dækket behovet for at være det modsatte køn i et par dage. Behovet er meget forskelligt, idet nogle klæder om hver dag, når de kommer hjem fra det daglige arbejde, nogle er klædt om konstant - mens der for andre kan gå lange perioder, hvor der ikke klædes om, sommetider med over et års mellemrum.

Hos nogle transvestitter opstår der visse sexuelle stimuli, gerne i den første tid.

OBS: Der er ingen af de måder man kan være transvestit på, som kan betragtes som mere "rigtig" eller "forkert" end andre måder at være transvestit. Alle mennesker er forskellige - og har forskellige behov.

Fuldtidstransvestitter (- også kaldet "Ikke-opererede transseksuelle", selv om det ikke er korrekt):  Det er personer, hvis kønsidentitet er modsat det køn man fysisk er født som. Mange føler sig som født i en forkert krop, derfor søger vedkommende at leve i den kønsrolle man identificerer sig med.

Det er denne gruppe jeg selv identificerer mig med, efter mange overvejelser.

"Ikke opereret" eller "Non operative" betyder at man ikke ønsker en kønsskifteoperation. Som regel har den pågældende accepteret sin forkerte krop, så der ikke føles behov for større ændringer end højst - hvis man er født som mand - at få bryster og få fjernet skægvæksten. Andre accepterer deres krop som den er - men foretrækker at leve i den modsatte kønsrolle, uden at have behov for ændringer.

For en fuldtidstransvestit har man ikke den følelse af at være klædt som det modsatte køn, som det gælder for en "almindelig " transvestit. Idet, det der for den ene transvestit er det modsatte køns tøj, opfattes som en naturlig påklædning i den andens øjne - som det er gældende for det køn man føler man tilhører. Så selv om en fuldtidstransvestit der er født som mand, går klædt som kvinde - oplever hun IKKE at gå klædt som det modsatte køn.

I Danmark må man efter nugældende regler ikke uden en kønsskifteoperation ændre sit CPR-nummer, men kan søge om navneændring, via Sexologisk Klinik på Rigshospitalet; så det svarer til det køn man lever som, under hensyntagen til visse regler. Dette er en af de ting, som både enkeltpersoner (bl.a. Solveig Lerche), samt PFT og TID har været med til at gennemføre.

"Sande" transseksuelle:  Det er personer hvis kønsidentitet er modsat det køn man fysisk er født som. Man er bogstaveligt talt født i en forkert krop, og det er derfor nødvendigt for vedkommende, ikke bare at leve som det modsatte køn - for man ER det modsatte køn, men at gennemgå en egentlig kønsskifteoperation, for at føle harmoni mellem krop og sjæl.

Dette kan i Danmark foregå efter langvarig konsultation på Rigshospitalet i København (i ca. 2år), hvorefter man søger om tilladelse til kastration, navne og CPR-nummerændring hos Sundhedsstyrelsen. Giver Sundhedsstyrelsen sin tilladelse henvises man til plastikkirurgisk afdeling på Rigshosptalet, hvor der ydeligere vil være en del ventetid, inden den lykkelige dag, hvor man endelig ER det menneske man i årevis har følt sig som. PFT arbejder for tiden, sammen med andre foreninger, for at få ændret proceduren som transseksuelle skal gennemgå, så den bliver mindre belastende for den pågældende, og så færre "kasseres" i systemet, som det er tilfældet idag.


For en transseksuel har man ikke den følelse af at være klædt som det modsatte køn, som det gælder for en transvestit. Idet, det der for en transvestit er det modsatte køns tøj, opfattes som en naturlig påklædning i den transsexuelles øjne - som det er gældende for det køn man føler man tilhører. Så selv om en transseksuel der er født som mand, går klædt som kvinde - oplever hun IKKE at gå klædt som det modsatte køn.

Når kønsidentiten ikke er i overensstemmelse med det fysiske køn benævnes det lægeligt som "gender dysphoria" som du kan læse mere om (på engelsk) ved at klikke her.

Tilstanden kaldes også af nogle forskere for Harry Benjanim Syndrom (HBS). Ifølge denne forskning er det en form for intersexualitet (tidligere kaldet hermafroditisme), idet man har en kvindelig hjerne og en mandlig krop. Læs mere om HBS ved at klikke her.


Men der er jo også:

Drags:   Dette er personer der på en scene optræder som det modsatte køn. Der findes mange genrer indenfor denne kunstart, lige fra de flotteste kopier af forbilledet, til mere karrikerede og/eller morsomme parodier på det modsatte køn.


Drag Queens og Drag Kings:  Forveksles ofte med drags, men er som oftest personer der opnår et "kick" ved at gå på natklubber og lignende steder, for at more sig/hygge sig med de øvrige gæster, ikke for at optræde. De er gerne klædt som en mere festpræget variant af det modsatte køn, og kan være utroligt flotte. Kun de færreste af dem opfatter sig selv som transvestitter - og slet ikke som transseksuelle!

Lige som for visse transpersoner er der en flydende overgang mellem drags og drag queens, og ofte skifter de samme personer mellem de to roller.


Cross Dressers: Fælles betegnelse for drags, drag queens/kings og transvestitter.

Female/male Impersonators: En anden betegnelse for drags og drag queens/kings.

Hermafroditter: Gammel betegnelse for Intersex .

Intersex: Personer der har både mandlige og kvindelige fysiske kønskarakterer.

Trans: Tidligere et skældsord for transperson. Accepteret fuldt ud blandt transvestitter - mens transseksuelle føler sig overordentligt sårede af udtrykket, fordi det giver associationer til transvestitter. Det bør derfor anvendes med omtanke.